Dzieci z oddziału przedszkolnego i I klasy przystąpiły w październiku do ogólnopolskiego projektu matematyczno–przyrodniczego Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody. Głównymi celami projektu są; promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,  zwrócenie uwagi, że naturalne środowisko jest doskonałym miejscem do zabawy i rozwoju dzieci, a przy tym sprzyja wykorzystywaniu wszystkich zmysłów. Zadaniem dzieci jest realizacja zadań matematyczno–przyrodniczych pod kierunkiem nauczyciela.

14 października młodsze przedszkolaki wybrały się na spacer do lasu, aby uczyć się w terenie. Obserwowały zmieniający się krajobraz jesienny, zbierały dary natury do kącika przyrody. Spacer stał się też okazją do kilku zabaw dydaktycznych, które sprawiły dzieciom nie małą przyjemność. Przedszkolaki bawiły się w sokole oko – wypatrywały grzybów, aby porównać, w którym miejscu jest ich więcej, a także wskazać największe i najmniejsze okazy.

15 października w ramach projektu maluchy eksperymentowały w kuchni. Wraz ze swoimi paniami przygotowały sok ze świeżo wyciśniętych jabłek, gruszek i marchewki. Mali kucharze byli bardzo zaangażowani w produkcję zdrowego napoju, a potem chętnie go smakowali.

Cyfry z natury – dzieci zapoznały się z graficznym obrazem cyfr, następnie ułożyły je z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Cyfry zostały sfotografowane i posłużyły opracowaniu autorskich kart edukacyjnych.

Oto ja – z zebranych materiałów przyrodniczych maluszki stworzyły swoje autoportrety.

 

 

 

Projekt edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”