22 października obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Tegoroczne hasło przypomina nam, że Bóg potęguje swoje imię Ojciec troszcząc się o nasze zbawienie. Stanowi to zarazem wskazanie dla nas, by należycie przeżywać tajemnicę ojcostwa, najpierw poprzez ufne zawierzenie Bogu Ojcu, a w konsekwencji właściwe przeżywanie relacji ojcowskich w odniesieniach między ludźmi. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Anny Kutkiewicz, Moniki Mróz i Moniki Małopolskiej przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny. Ten dzień był doskonałą okazją, aby Ksiądz Proboszcz Zenon Wójcik dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki. Hołd oddany św. Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę odzyskania niepodległości i w 102-lecie działalności Szkoły to nasz wyraz umiłowania Ojczyzny i Ojcowizny – spuścizny rodzinnej, lokalnej i narodowej.

 

 

Promieniowanie Ojcostwa – XVIII Dzień Papieski