Od 3 listopada zajęcia z robotyki stały się elementem nowoczesnej edukacji w naszej Szkole. Uczniowie w ramach bezpłatnych warsztatów naukowych pod opieką mgr inż mechatronika Piotra Gazdy, doktoranta Politechniki Warszawskiej zdobywają wiedzę i kształtują umiejętności konstruowania robotów. W zajęciach wykorzystywane są klocki LEGO MINDSTORMS EV3 z oprogramowaniem edukacyjnym EV3. Działanie aplikacji oparte jest o używany w przemyśle i badaniach naukowych system LabVIEW firmy National Instruments. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce. Pracując z EV3 zachęcani są do kreatywnego rozwiązywania problemów metodą burzy mózgów, poprzez proces selekcji, budowania, testowania i ewaluacji.

 

Robotyka w ofercie edukacyjnej naszej Szkoły