27 października 2022 r. uczestniczyliśmy w Mazowieckiej Gali RODACY BOHATEROM, którą zorganizowało Stowarzyszenie Odra Niemen Wschodni Patrioci Oddział Mazowiecki, nasz Partner Zewnętrzny. Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Krzemiński podziękował nam za całokształt naszej dotychczasowej współpracy oraz zaangażowanie we wspólnie podejmowanych działaniach, z nadzieją na kontynuację tej współpracy w przyszłości.

Za dobre serce pochylające się nad tymi, którzy potrzebują pomocy.
Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra.
Za przyjazną dłoń, która nas wspiera w pracy podejmowanej dla dobra
Kombatantów i naszych Rodaków z Kresów Wschodnich.
Za bezinteresowną pomoc.

Serdecznie dziękujemy Wolontariuszom i Prezesowi Krzysztofowi Krzemińskiemu za aktywną współpracę na rzecz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.

RODACY BOHATEROM – współpraca z Odrą-Niemen