16 listopada Delegacja Szkoły wzięła udział w Wszechnicy Kościuszkowskiej, zorganizowanej przez Polską Fundację Kościuszkowską i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Charakter konferencji zdominowały zagadnienia związane z pracą wychowawczą szkół. Wystąpienia Urszuli Kmoch Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długosiodle i Małgorzaty Wachowicz Dyrektora Szkoły w Cygance, obydwu placówek noszących imię Tadeusza Kościuszki dotyczyły roli pracy wokół patrona w procesie wychowawczym szkoły. Przykłady dobrych praktyk szkolnych poprzedziły wystąpienia: prof. dra hab. Tadeusza Rawskiego O modelu siły zbrojnej narodowej oraz Jana Engelgarda O Tradycji Kościuszkowskiej w dziejach ruchu narodowego. Na zakończenie konferencji miała miejsce dyskusja delegacji szkół kościuszkowskich z Mazowsza i Kujaw.

PrezentacjaCyganka_wszechnica_16_11_2017

 

Rola pracy wokół patrona w procesie wychowawczym szkoły – Wszechnica Kościuszkowska – 16 listopada