W tym roku nasz ulubiony święty Walenty przyszedł do nas trochę wcześniej, bo już 10 lutego. Nic dziwnego, bo Walentynki przypadły na czas zimowych ferii, kiedy odpoczywamy od szkolnych obowiązków. Jak co roku, Samorząd Uczniowski z okazji Święta Zakochanych zorganizował tradycyjną POCZTĘ WALENTYNKOWĄ. Na korytarzu została ustawiona skrzynia, do której wszyscy przez tydzień wrzucali swoje kartki i serduszka. Następnie walentynkowi listonosze posegregowali pocztę i roznosili po klasach korespondencję od tajemniczych wielbicieli, kierując je pod właściwy adres. Walentynkowe życzenia można było przesłać nie tylko swoim ukochanym, ale także lubianym przez nas koleżankom i kolegom oraz nauczycielom.

Św. Walenty, patron Święta Zakochanych żył w starożytnym Rzymie za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, który zakazał młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie. Św. Walenty złamał ten zakaz i potajemnie udzielał ślubów.

Święto Zakochanych