Mikołajki to wielowiekowa tradycja, świętowana co roku 6 grudnia, polegająca na obdarowywaniu bliskich osób drobnymi prezentami. To prawdopodobnie w tym dniu zmarł Mikołaj z Miry. Po śmierci kanonizowany przez Kościół Katolicki i dziś najczęściej określany mianem Świętego Mikołaja. Urodził się w tureckim mieście Patara około 270 roku. W wieku 19 lat przyjął święcenia kapłańskie, a następnie został mianowany biskupem Miry. Znany był wśród ówczesnych wyznawców chrześcijaństwa, jako człowiek niezwykle współczujący oraz chętny do pomocy, najprawdopodobniej dlatego, że przekazał cały swój odziedziczony majątek biednym i potrzebującym.

Szkolne Mikołajki