Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących w ramach Akcji  SZKOŁO POMÓŻ I TY. Dzięki ofiarności uczniów, nauczycieli i rodziców Samorząd Uczniowski zebrał kwotę 267 zł. Dochód ze sprzedaży „cegiełek” został przekazany do Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych, Pomóż i Ty, z siedzibą w Gdyni. Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 17-letniemu Bartkowi, cierpiącemu na dziecięce porażenie mózgowe. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 

SZKOŁO POMÓŻ I TY