7 listopada 2022 r. o godz. 1100 nastąpiło uroczyste odsłonięcie muralu tematycznego SZTAFETA WOLNOŚCI. Partnerem powstania muralu jest Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, którym bardzo dziękujemy za cenne dla naszej społeczności upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Marii Siarkowskiej Poseł na Sejm RP i dr. Michała Ciepłucha Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, dzięki którym mural SZTAFETA WOLNOŚCI powstał. Dziękujemy dr. Leszkowi M. Krześniakowi Prezesowi Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej za wsparcie naszej inicjatywy.

Mural SZTAFETA WOLNOŚCI CygankaTV

Relacje na stronach www naszych Partnerów Zewnętrznych i mediów:

Puls Polonii w Sydney, w Australii
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie
Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki
https://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/588_minsk-mazowiecki/36023_mural-az-dech-zapiera.html

zdjęcia: Marcin Łada ZG ZORRP

zdjęcia: Adrianna Błażejczyk i Łukasz Kuć

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

na dziedzińcu szkolnym:

1100 Powitanie Gości – Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski i Dyrektor Szkoły Małgorzata Wachowicz

1110-1130 Odsłonięcie muralu  SZTAFETA WOLNOŚCI –  ceremonia  poświęcenia  –  Ksiądz  Zenon  Wójcik   Proboszcz  Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Uroczyste odsłonięcie.

uroczystość w budynku szkoły:

1140-1200  Tadeusz Kościuszko – 205. rocznica śmierci – przesłanie dla potomnych – dr Leszek M. Krześniak Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej

1200-1220 Sztafeta Wolności – kamienie milowe lokalnej historii –  Krzysztof Kalinowski Wójt Gminy Dębe Wielkie

1220-1240  Wystąpienie Pana Piotra Serafina Nadleśniczego Nadleśnictwa Mińsk –  reprezentującego Partnera powstania muralu tematycznego

1240-1315 Wystąpienia Gości

1315-1340 Moja Ojczyzna – Chór Szkolny pod kierunkiem Moniki Mróz

Poczęstunek dla Gości ufundowany przez Państwa Ewę i Marcina Szulim Właścicieli ZAJAZDU POD DĘBEM oraz Zarząd Firmy ROGER.

Uroczystości towarzyszą:

Wystawa Ostatnie lata Tadeusza Kościuszki w Solurze – Wiceprezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego Radosław Pawłowski i Sekretarz Towarzystwa Rapperswilskiego Izabela Gass.

Warsztaty tematyczne dla uczniów przeprowadzone przez Żołnierzy 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej z Batalionu Dowodzenia: pierwsza pomoc przedlekarska, pokaz broni i środków łączności. Pancerniacy pod dowództwem ppłk. Macieja Kurowskiego naszego Opiekuna, Partnera Zewnętrznego.

SZTAFETA WOLNOŚCI odsłonięcie muralu tematycznego