Na zaproszenie Prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dra Leszka M. Krześniaka i Muzeum Niepodległości wzięliśmy udział w  uroczystych obchodach 224. Rocznicy Insurekcji Warszawskiej, w dniu 20 kwietnia br. Naszą społeczność szkolną reprezentował Poczet Sztandarowy: Jakub Roguski, Aleksandra Ryżko i Kinga Piątkowska wraz z Opiekunem Danutą Piotrkowicz i Dyrektorem Szkoły. Pierwsza część obchodów miała miejsce Za Żelazną Bramą, gdzie wysłuchaliśmy rysu historycznego wydarzenia, a następnie złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Naczelnika wraz z delegatami różnych Instytucji i Szkół oraz Żołnierzy z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki – naszych nowych partnerów do współpracy. Część druga kontynuowana była w Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta, na którą przybyli Goście z Białorusi wraz z dr. Leonidem Niestarczukiem. Prezes PFK zaprezentował swoją wizytę w Australii u podnóża Góry Kościuszki, następnie Zespół FRAZA z Białorusi zaprosił zebranych na piękny koncert instrumentalny. Spacer po Starówce zakończył naszą wyprawę związaną z Patronem Szkoły.

Jesteśmy zauważeni na stronie www Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej: http://www.zorrp.org/inne-przedsiewziecia/990-zor-rp-oddal-hold-naczelnikowi-tadeuszowi-kosciuszce-i-bohaterom-insurekcji-warszawskiej

Fotoreportaż:

 Nieco historii…

Insurekcja Warszawska:
Po rozpoczęciu w marcu 1794 roku Insurekcji Kościuszkowskiej,  Tadeusz Kościuszko wysłał do Warszawy Tomasza Maruszewskiego, emisariusza, który miał za zadanie pokierować przygotowaniami do wybuchu walk w tym ośrodku władzy Rzeczpospolitej. Na czele ludu stanął szewc Jan Kiliński wraz z rzeźnikiem Józefem Sierakowskim. Informacje o zwycięstwie wojsk powstańczych pod Racławicami wzmocniły hart ducha Polaków. 17 kwietnia, około godziny czwartej w rejonie Żelaznej Bramy Gwardia Konna Koronna zaatakowała rosyjski regiment. Około godziny piątej spod Arsenału padł strzał armatni i zabiły dzwony kościelne, dając sygnał do rozpoczęcia ataku. Pierwsze godziny walk były zaskoczeniem dla wroga, który opuszczał swoje pozycje w popłochu, ponosząc ogromne straty. Powstańcy zdobyli szturmem Pałac Morsztynów na ulicy Miodowej, gdzie mieściła się ambasada rosyjska. Pozorując obronę rosyjski ambasador wycofał się z Warszawy. Uwolniono polskich więźniów politycznych więzionych w podziemiach budynku. Insurekcja zakończyła się zwycięstwem. Kiedy król Stanisław August Poniatowski wraz z targowiczanami schronił się w Zamku Królewskim, władzę w mieście przejęła Rada Zastępcza Tymczasowa. W jej miejsce Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową. Wydarzenia w Warszawie przyspieszyły włączenie wojsk pruskich w pacyfikowanie Insurekcji Kościuszkowskiej.

Obchody 224. Rocznicy Insurekcji Warszawskiej