W niedzielne przedpołudnie 11 września 2016 roku na dziedzińcu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance miały miejsce uroczyste obchody 77 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim. Wszystkich przybyłych gości powitała p. Dyrektor Małgorzata Wachowicz. Mowę wygłosił wójt pan Krzysztof Kalinowski, przedstawiając rys historyczny wydarzeń wojennych w 1939 roku, oddał cześć poległym żołnierzom Wojska Polskiego Wołyńskiej Brygady Kawalerii walczącym na polach wsi Cyganki, Choszczówki Stojeckiej i Dębe Wielkie.

Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Władz Samorządowych Gminy Dębe Wielkie, Dyrektorzy placówek edukacyjnych oraz delegacja uczniów naszej szkoły złożyli pamiątkowe wieńce przed pomnikiem bohaterów II wojny światowej.

Występ artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Cygance pod kierunkiem p. Moniki Małopolskiej wprowadził Gości w nastrój towarzyszący zmaganiom wojennym na ziemi dębskiej w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Wiersze i pieśni patriotyczne w wykonaniu dzieci były wyrazem szacunku do regionalnej historii i tożsamości narodowej.

Uroczyste obchody 77 rocznicy bitwy rozegranej na polach wsi Cyganki, Choszczówki Stojeckiej i Dębego Wielkiego