W dniach 26-30 sierpnia 2019 r. przygotowaliśmy dla naszych Uczniów na wakacyjny program. Wśród atrakcji był język angielski na wesoło oraz wyjazd na zajęcia sportowe do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej. Serdecznie dziękujemy naszemu Opiekunowi ppłk. Mirosławowi Midziakowi i Żołnierzom za przyjęcie nas w Brygadzie, gdzie spędziliśmy niezwykły dzień.

Wakacje z Cyganką