4 kwietnia 2023 r. grupa projektowa uczniów wzięła udział w ostatnim spotkaniu warsztatowym w ramach projektu edukacyjnego Łączka i inne miejsca poszukiwań, zorganizowanym w Izbie Pamięci przy ul. Strzeleckiej 8. W latach 1944-1945 mieściła się tu kwatera główna NKWD w Polsce, a potem areszt śledczy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jednak na ten temat archiwa milczą, a jedynym śladem przetrzymywania więźniów w piwnicach budynku jest ogromna liczba inskrypcji pozostawionych przez nich na ścianach. Jest to największe w Polsce nagromadzenie tego typu świadectw mówiących o gehennie, jaką przechodzili ci, którzy nie godzili się na komunizm w naszym kraju.

Więzienie, które zachowało się w niemal nienaruszonym stanie, zrobiło ogromne wrażenie na uczestnikach projektu. W ciasnych celach widniały niezliczone inskrypcje, często o dramatycznej treści, o czym opowiadał edukator IPN, prezentując też fragmenty wspomnień prześladowanych. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty muzealne na temat miejsca, w którym były prowadzone. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie najczęściej spotkać można inskrypcje, a także, jaką wiedzę możemy z nich pozyskać. Ostatnim akcentem wtorkowej wizyty w Warszawie był spacer po Pradze. W jego trakcie udało się odwiedzić miejsca tzw. Golgoty praskiej – związane z męczeństwem wielu polskich patriotów.

Teraz Grupie Projektowej, pod opieką nauczyciela historii Łukasza Kucia, pozostaje przygotowanie krótkiej, 2-minutowej etiudy filmowej przybliżającej historię bohaterów, ofiar terroru komunistycznego, zbrodni niemieckich czy ukraińskiego ludobójstwa.

Warsztaty IPN na Pradze