5 listopada 2019 r. uczniowie klas IV-V i VI-VIII oraz nauczyciele i rodzice wzięli aktywny udział w warsztatach dotyczących profilaktyki uzależnień od telefonu komórkowego, Internetu, portali społecznościowych i substancji psychoaktywnych. Program zajęć posiada akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej i wpisuje się w cele polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Szkolenie sfinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.

Warsztaty profilaktyki uzależnień