19 grudnia 2019 roku społeczność Szkoły wraz z zaproszonymi Gośćmi uczestniczyła w Spotkaniu Wigilijnym. Przy dźwiękach polskich kolęd, łamiąc się opłatkiem złożyliśmy sobie życzenia radości oczekiwania na przyjście Dzieciątka, które niesie ze sobą miłość, dobroć, pokój, pokorę, poszanowanie życia, radość, nadzieję i solidarność z najbardziej potrzebującymi.

Wigilia 2019