W środę 16 września 2020 r. odbyły się demokratyczne wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.  
Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
Przewodniczący – Filip Piekut
Zastępca –Alicja Mikita
Skarbnik –Aleksandra Płochocka
Sekretarz – Paulina Wieczorek
Członkowie: Tomasz Nita, Aleksander Gańko, Anna Sadocha, Julia Pszczółkowska, Julia Dolak, Alicja Nita, Natalia Skorupska, Kamil Foryś.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego