28 października 2019 roku nasza społeczność szkolna włączyła się w obchody XIX Dnia Papieskiego, pod hasłem: Wstańcie, chodźmy. Uczniowie klas II-VI w występie wokalno-słownym przybliżyli nam postać Karola Wojtyły, przywołali naukę Papieża na temat miłości do Ojczyzny i wolności narodu, szacunku wobec życia oraz wyboru drogi ku temu, co piękne i dobre. Apel był oddaniem hołdu naszemu Wielkiemu Rodakowi, Świętemu Janowi Pawłowi II. Opiekunami uczniów byli: Monika Mróz – nauczyciel muzyki i Mariusz Wróblewski – nauczyciel religii.

 

XIX Dzień Papieski – w hołdzie Janowi Pawłowi II