26 czerwca 2021 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się doroczne obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, naszego Partnera Zewnętrznego. W uroczystych obchodach udział wzięły: Małgorzata Wachowicz Dyrektor Szkoły i Danuta Piotrkowicz Społeczny Zastępca Dyrektora. Była to doskonała okazja, aby na ręce Prezesa Związku płk. rez. Alfreda Kabaty złożyć serdeczne podziękowania za aktywną i ciekawą współpracę Oficerów ze szkolną społecznością w Cygance. W 2022 r. Związek Oficerów Rezerwy RP obchodzić będzie 100. Jubileusz działalności.

https://www.zorrp.org/uroczystosci/1564-awanse-i-medale-podczas-obchodow-swieta-zwiazku-oficerow-rezerwy-rp

Z Oficerami Rezerwy RP w dniu Ich święta