Samorząd Uczniowski ogłosił w październiku zbiórkę karmy i środków czystości dla psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. W listopadzie, po zakończeniu akcji Opiekun SU Marcin Sokołowski wraz z Aleksandrą Piekut i Jakubem Roguskim przekazali zebrane dary potrzebującym czworonogom. Dziękujemy za ofiarność i zaangażowanie.

Z pomocą zwierzętom