2 listopada br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance była organizatorem Zaduszek Survivalowych, pod Patronatem Honorowym Hanny Wocial Wójt Gminy Jakubów i Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy Dębe Wielkie. W 5-osobowych zespołach: uczniowie klas IV, V, VI, VII i nauczyciel), bawili się pod opieką byłych antyterrorystów GROM (Firma Group Mariusz Księżopolski i Projekt Ranger Andrzej Nowak) oraz Druha Mariusza Gańko z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance. Zaprosiliśmy do nas uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jakubowie z nauczycielem Małgorzatą Mazek oraz ze Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim wraz z Dyrektorem Szkoły Krzysztofem Rekiem i nauczycielem Arturem Jankowskim. Z uczniami z Cyganki, w Drużynach brali udział nauczyciele: Danuta Piotrkowicz, Katarzyna Krajewska i Marcin Sokołowski. Zaduszki Survivalowe zaangażowały nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także Włodarzy dwóch Gmin Jakubowa i Dębego, którzy z entuzjazmem włączyli się w zadania sportowe. Najwięcej emocji wzbudziło strzelectwo i tor przeszkód, na którym ścigano się z … czasem. Rewelacyjne wyniki otrzymała Aleksandra Piotrkowicz, as sportu Szkoły w Cygance, która jako jedyna otrzymała propozycję bezpłatnych zajęć survivalowych od Właściciela Firmy Projekt Ranger. Integracji towarzyszyły porady pielęgnacji urody, których udzielała Anna Cyrny. Na zakończenie, Wójtowie Gmin wręczyli podziękowania dzieciom, nauczycielom i rodzicom za aktywny udział w spotkaniu integracyjnym skierowanym do uczniów i społeczności lokalnej Gmin Dębe Wielkie i Jakubów.

Fotoreportaż

 

Szczegółowy program: 
I. Pomoc przedlekarska – Druh OSP Cyganka.
II. Samoobrona dla kobiet.
III. Panel survivalowy (tor przeszkód).
IV. Strzelectwo.
V. Elementy topografii.

Zabawie integracyjnej towarzyszył pokaz pielęgnacji urody przygotowany przez kosmetologa – Annę Cyrny. Spotkanie zakończyła pyszna grochówka przygotowana przez Zajazd Pod Dębem, Panią Ewy Szulim, za co serdecznie dziękujemy!!!

Grupa I Cyganka
1. Bartosz Jackiewicz
2. Aleksandra Piotrkowicz
3. Marta Siporska
4. Aleksandra Piekut
5. Opiekun Danuta Piotrkowicz

Grupa II Cyganka
1. Kacper Wieczorek
2. Michał Piekut
3. Julia Kurek
4. Piotr Szuba
5. Opiekun Marcin Sokołowski

Grupa III Cyganka
1. Filip Piekut
2. Jakub Roguski
3. Damian Foryś
4. Michał Gniado
5. Opiekun Katarzyna Krajewska

 

 

 

Zaduszki Survivalowe