31 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach pokazowych z robotyki i matematyki MathRiders metodą Helen Doron.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z robotyki, prowadzone przez Piotra Gazdę doktoranta Politechniki Warszawskiej, mgr inż. mechatronika.

Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach matematycznych MathRiders.

Robotyka i zajęcia matematyczne MathRiders metodą Helen Doron – 31 października