W dniach 16 do 25 marca 2020 r. Sekretariat Szkoły czynny jest w godzinach 8.00-16.00. Z uwagi na ograniczenia w rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemicznego prosimy Państwa wyłącznie o kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej, w dniach od 12 marca do 13 marca 2020 r. zawiesza się w naszej placówce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńcze. Do godziny 17.00 czynna jest świetlica szkolna. Funkcjonuje w tych dniach autobus szkolny. Odwołane są posiłki obiadowe.

Od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.

Nauczyciele będą przygotowywali materiały dydaktyczne i pomocnicze, wraz ze wskazówkami dla uczniów, które mailingiem zostaną rozsyłane do rodziców bądź starszych uczniów.

Nauczyciele będą komunikować się z uczniami i rodzicami w zakresie realizacji podstawy programowej wykorzystując platformy edukacyjne i pocztę elektroniczną.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410),
  • art. 28 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 374 i poz. 410),
  • art. 81 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
Zawieszenie zajęć szkolnych w dniach 12-25 marca 2020 r.