Plan lekcji 2021/2022

   

 

VIII

 

 

 

VII

 

 

 

VI

 

 

 

V

 

 

 

IV

 

 

III

II

I

O

P

1

CHEMIA

13

J.POLSKI

16

PLASTYKA

17

MATEMATYKA

20

MUZYKA

14

EW

INFOR

EW

ZAJ

O

2

J.ANGIELSKI

14

CHEMIA

13

MATEMATYKA

20

J.POLSKI

16

PLASTYKA

17

EW

EW

INFOR

ZAJ

N

3

MATEMATYKA

20

PLASTYKA

17

J.ANGIELSKI

14

GEOGRAFIA

13

J.POLSKI

16

INFOR

EW

EW

ZAJ

I

4

BIOLOGIA

13

MUZYKA

14

J.POLSKI

16

PLASTYKA

17

MATEMATYKA

20

EW

EW

EW

ZAJ

E

5

J.POLSKI

16

GEOGRAFIA

13

GODZ.WYCH.

20

MUZYKA

14

TECHNIKA

17

 

EW

 

ZAJ

D

6

FIZYKA

20

BIOLOGIA

13

MUZYKA

14

               

Z

7

GODZ.WYCH.

14

                       

I

8

INFORMATYKA

15

                       

 

 

 

 

 

                     

W

1

WOS

16

MATEMATYKA

20

J.POLSKI

19

J.ANGIELSKI

14

W-F

SG

EW

EW

EW

ZAJ

T

2

HISTORIA

16

W-F

SG

MATEMATYKA

20

J.POLSKI

19

J.ANGIELSKI

14

EW

EW

EW

ZAJ

O

3

J.POLSKI

16

J.ANGIELSKI

14

W-F

SG

W-F

SG

MATEMATYKA

20

EW

EW

EW

ZAJ

R

4

J.ANGIELSKI

14

FIZYKA

20

W-F

SG

W-F

SG

J.POLSKI

16

EW

EW

J. ANG

ZAJ

E

5

MATEMATYKA

20

J.POLSKI

16

J.ANGIELSKI

14

         

J.ANG

 

ZAJ

K

 

INFORMATYKA

15

                     

ANG

 

     

 

                     

Ś

1

J.ANGIELSKI

14

GEOGRAFIA

13

MATEMATYKA

20

HISTORIA

19

J.POLSKI

16

EW

EW

EW

ZAJ

R

2

GEOGRAFIA

13

J.POLSKI

16

J.ANGIELSKI

14

GODZ.WYCH.

19

MATEMATYKA

20

EW

EW

EW

ZAJ

O

3

J.POLSKI

16

HISTORIA

19

INFORMATYKA

15

MATEMATYKA

20

PRZYRODA

13

EW

EW

EW

ZAJ

D

4

HISTORIA

19

MATEMATYKA

13

J.POLSKI

16

INFORMATYKA

15

W-F

SG

EW

EW

EW

ZAJ

A

5

MATEMATYKA

20

BIOLOGIA

20

HISTORIA

19

J.POLSKI

16

INFORMATYKA

15

     

ZAJ

 

6

W-F

SG

INFORMATYKA

         

WDŻ

19

       

 

7

WDŻ

19

W-F

SG

                   

 

8

   

WDŻ

19

                   

 

 

 

 

 

                     

C

1

HISTORIA

19

J.POLSKI

16

W-F

SG

W-F

SG

MATEMATYKA

20

PLAST

J. ANG

EW

ZAJ

Z

2

MATEMATYKA

20

HISTORIA

19

J.POLSKI

16

J.ANGIELSKI

14

W-F

SG

EW

PLAST

EW

ZAJ

W

3

EDB

19

W-F

SG

MATEMATYKA

20

TECHNIKA

17

J.POLSKI

16

J. ANG

EW

EW

ZAJ

A

4

W-F

SG

MATEMATYKA

20

TECHNIKA

17

HISTORIA

19

GODZ.WYCH.

16

EW

EW

J. ANG

ZAJ

R

5

FIZYKA

20

W-F

SG

HISTORIA

19

J.POLSKI

16

J.ANGIELSKI

14

   

PLAST

ZAJ

T

6

J.POLSKI

16

J.ANGIELSKI

14

WDŻ

19

MATEMATYKA

20

           

E

7

W-F

SG

GODZ.WYCH.

14

   

WDŻ

19

           
                               

P

1

J.POLSKI

16

J.ANGIELSKI

14

BIOLOGIA

13

MATEMATYKA

20

HISTORIA

19

EW

EW

EW

ZAJ

I

2

WOS

19

MATEMATYKA

20

J.POLSKI

16

J.ANGIELSKI

14

PRZYRODA

13

EW

EW

EW

ZAJ

Ą

3

MATEMATYKA

20

J.POLSKI

16

HISTORIA

19

BIOLOGIA

13

J.ANGIELSKI

14

EW

EW

EW

ZAJ

T

4

J.NIEMIECKI

14

FIZYKA

20

GEOGRAFIA

13

J.POLSKI

16

W-F

SG

J.ANG

EW

EW

ZAJ

E

5

CHEMIA

13

J.NIEMIECKI

14

W-F

SG

W-F

SG

J.POLSKI

16

EW

   

ANG

K

6

J.NIEMIECKI

14

CHEMIA

13

           

J.ANG

     

 

7

J.POLSKI

16

J.NIEMIECKI

14

                   

 

8

W-F

SG

 

                     

 

 

 

 

 

                     
  •  
  •  
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast