Lp. Termin Tematyka zebrania
1.

14.09.2021

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania Rodziców z Wychowawcami klas – wybranie „trójek
klasowych”.
Spotkanie „ trójek klasowych” – wybór Zarządu Rady Rodziców.

     
2. 03.11.2021

 

Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 4-8
     
3. 09.11.2021

 

Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 1-3 i Oddziałów Przedszkolnych

 

     
4. 14.12.2021

 

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów: informacje na temat przewidywanych ocen śródrocznych
     
5. 18.01.2022
godz. 18.00
Zebranie Rodziców – analiza osiągnięć dydaktyczno –wychowawczych w szkole w I półroczu. Spotkanie nauczycieli uczących w kl. VIII z Rodzicami Uczniów. 
6. 29.03.2022

 

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
7. 31.03.2022

Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 1-3 i Oddziałów Przedszkolnych

8. 06.04.2022 Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 4-8
8. 14.06.2022

 

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów: informacje na temat przewidywanych ocen końcoworocznych.

Inne terminy zebrań w miarę zaistniałych potrzeb, do uzgodnienia.