Lp. Termin Tematyka zebrania
1.

13.09.2022

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania Rodziców z Wychowawcami klas – wybranie „Trójek
Klasowych”.
Spotkanie „ Trójek Klasowych” wraz z Dyrektorem Szkoły – wybór Zarządu Rady Rodziców.

     
2.

08.11.2022

godz. 8.55-11.30

Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 4-8
     
3. 08.11.2022

godz. 8.55-11.30

Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 1-3 i Oddziałów Przedszkolnych

 

     
4. 29.11.2022

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów: informacje na temat przewidywanych ocen śródrocznych
     
5. 10.01.2023

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
6. 28.03.2023

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
7.

30.05.2023

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów. informacje na temat przewidywanych ocen końcoworocznych.

     
  23 czerwca 2023  Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Inne terminy zebrań w miarę zaistniałych potrzeb, do uzgodnienia.