Lp. Termin Tematyka zebrania
1.

12.09.2023

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania Rodziców z Wychowawcami klas – wybranie „Trójek
Klasowych”.
Spotkanie „ Trójek Klasowych” wraz z Dyrektorem Szkoły – wybór Zarządu Rady Rodziców.

     
2.

07.11.2023

godz. 8.55-11.30

Dzień otwarty – zajęcia pokazowe dla Rodziców Uczniów klas 4-8, 1-3 i Oddziałów Przedszkolnych.
     
3. 07.11.2023

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

 

     
4. 12.12.2023

 

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów: informacje na temat przewidywanych ocen śródrocznych.
     
5.

 

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
6.

 

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów.
7.

 

godz. 17.00 klasy 1-3 i OP

godz. 18.00 klasy 4-8

Zebrania klasowe z Wychowawcami i spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów. informacje na temat przewidywanych ocen końcoworocznych.

     
  21 czerwca 2024 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Inne terminy zebrań w miarę zaistniałych potrzeb, do uzgodnienia.