Opiekunowie Pocztu Sztandarowego i Ceremoniału Flagowego:

 1. Bożena Wolszczak – Koordynator Zespołu
 2. Izabela Sikora
 3. Łukasz Kuć

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Wolontariat:

 1. Izabela Sikora – Koordynator Zespołu
 2. Barbara Maroszek
 3. Monika Małopolska
 4. Łukasz Kuć

Opiekun Chóru Szkolnego: 

 1. Monika Mróz

Pedagog Szkolny: Danuta Piotrkowicz

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • 1. Magdalena Pochmara – Koordynator Zespołu
 • 2. Danuta Piotrkowicz
 • 3. Krystyna Jaworska
 • 4. Adrianna Błażejczyk
 • 5. Patrycja Kukiełka
 • 6. Wychowawcy Klas 1-8 oraz OP