Dyrektor szkoły:  Małgorzata Elżbieta Wachowicz

nauczany przedmiot: doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje zawodowe: pedagogika (mgr)

studia podyplomowe: informatyka, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, doradztwo zawodowe, wczesne wspomaganie rozwoju, wychowanie przedszkolne, zarządzanie oświatą, doradztwo metodyczne

Nauczyciele:

Imię i nazwiskoNauczany przedmiotWychowawstwoStopień awansu zawodowego
Danuta Piotrkowiczpedagog szkolny, pedagog specjalnySpołeczny Zastępca Dyrektoranauczyciel dyplomowany
Elżbieta Karwowskaedukacja wczesnoszkolnaKlasa 1nauczyciel mianowany
Adrianna Błażejczykedukacja wczesnoszkolnaKlasa 2nauczyciel kontraktowy
Patrycja Kukiełkaedukacja wczesnoszkolnaKlasa 3nauczyciel kontraktowy
Agnieszka Pawlakchemia, biologia, przyroda, geografiaKlasa 4nauczyciel kontraktowy
Monika Małopolskajęzyk polski, biblioteka szkolnaKlasa 5nauczyciel dyplomowany
Łukasz Kućhistoria i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie, EDB, WDŻKlasa 6nauczyciel kontraktowy
Izabela Sikoramatematyka, fizykaKlasa 7nauczyciel kontraktowy
Barbara Maroszekjęzyk angielskiKlasa 8nauczyciel kontraktowy
Monika Mrózmuzyka, psycholog szkolny, chórnauczyciel mianowany
Agnieszka Pawlakchemia, biologia, przyroda, geografianauczyciel kontraktowy
Tomasz Wróblewskijęzyk niemieckinauczyciel dyplomowany
Aneta Wawerreligia, technika, plastykanauczyciel dyplomowany
Krzysztof Ślusarczykwychowanie fizycznenauczyciel dyplomowany
Nauczyciele terapeuci, nauczyciele współorganizujący
Magdalena Pochmaralogopeda, nauczyciel współorganizującyKlasa 7nauczyciel mianowany
Judyta Filarskanauczyciel współorganizującyOPnauczyciel stażysta
Małgorzata Bielecka-Rolanauczyciel współorganizującyKlasa 1nauczyciel mianowany
Dominika Raciborskasurdopedagog, nauczyciel współorganizujący, język angielski,Klasa 2nauczyciel kontraktowy
Wanda Gadomskanauczyciel współorganizującyKlasa 6nauczyciel kontraktowy nauczyciel kontraktowy
Nauczyciele Oddziałów Przedszkolnych
Anna Michalskawychowanie przedszkolne6-latkinauczyciel kontraktowy
Bożena Wolszczakwychowanie przedszkolne3-4-5-latkinauczyciel mianowany
Monika Piekut-Mikitawychowanie przedszkolne3-4-5-latkinauczyciel kontraktowy

Pracownicy administracyjni: Małgorzata Siporska – referent: obsługa sekretariatu
Pracownicy obsługi: Małgorzata Gańko, Wiesława Podstawka, Bożena Perzanowska, Beata Okrzeja, Katarzyna Cyran
Konserwator: Andrzej Gańko