Pamięci 303 Dywizjonu Myśliwskiego im. T. Kościuszki

15 czerwca 2022 r. odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterskie czyny 303. Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki. Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Polska-Wschód, nasz Partner Zewnętrzny. Prezes Stowarzyszenia Czesław Gągol zaprosił Gościa Specjalnego – córkę płk. pil. Witolda Łokuciewskiego,

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin

https://www.nowydwormaz.pl/15,wszystkie-aktualnosci?tresc=31916 10 czerwca 2022 r. podczas warszawskiej gali 100-lecia działalności Związku Oficerów Rezerwy RP czworo uczniów Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Marszałek Józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155 rocznicę urodzin, otrzymało nagrody z rąk Prezesa ZOR RP płk. rez.

Wielcy Bohaterowie Niepodległej – Dzień Patrona Szkoły

https://www.zorrp.org/uroczystosci/1788-zor-rp-na-obchodach-dnia-patrona-w-spolecznej-szkole-podstawowej-im-tadeusza-kosciuszki-w-cygance-k-minska-mazowieckiego https://co-slychac.pl/14478/Cyganka-ko%C5%9Bciuszkowska/Mundury-wolno%C5%9Bci 9 czerwca 2022 r. oddaliśmy hołd wielkim Bohaterom Niepodległej, dla których słowa Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki były wspólną dewizą: Nic bardziej od Ojczyzny, drogiego mieć nie można. Uroczystość była także podziękowaniem za aktywną współpracę Partnerom Zewnętrznym: Polskiej Fundacji

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast