24 marca 1794 roku na Rynku Głównym w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, że będzie walczył z zaborcami. Ogłosił akt powstania narodowego, znanego jako Insurekcja Kościuszkowska, podczas którego pełnił funkcję Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej. Zreformował armię, w obronie Ojczyzny walczyły oddziały chłopskie – kosynierzy. Kluczowymi wydarzeniami dla powstania były: wygrana bitwa pod Racławicami, ogłoszenie Uniwersału Połanieckiego i przegrana bitwa pod Maciejowicami, po której ciężko ranny Naczelnik został wzięty do niewoli. Klęska powstania przyspieszyła III Rozbiór Polski. W trosce o kultywowanie tradycji kościuszkowskiej w naszej szkole odbył się apel upamiętniający przywołane wydarzenia. Uczniowie klas najstarszych wraz z p. Moniką Małopolską w wystąpieniu nawiązali do grafik Piotra Szałkowskiego,  które wyeksponowane są w naszej szkole oraz wierszy Marii Konopnickiej o Tadeuszu Kościuszce, wydanych dzięki staraniom Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej.

24 marca 1794 r. rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska