Wakacyjny czas wykorzystaliśmy niezwykle pracowicie, odremontowany został korytarz  górnej kondygnacji szkoły wraz z salami dydaktycznymi i łazienkami. Pracownie przedmiotowe w większości wyposażone zostały w monitor dotykowy, tablice interaktywne z projektorami krótkoogniskowymi i multimedialne pomoce dydaktyczne.

Z inicjatywy Wójta Gminy Pana Krzysztofa Kalinowskiego i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Cygance przy boisku szkolnym powstał nowoczesny plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią. Inwestycja sportowa dedykowana jest nie tylko uczniom naszej szkoły, ale także społeczności lokalnej. Dziękujemy za stworzenie atrakcyjnych warunków  spędzenia czasu wolnego na zewnątrz.

Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Sołectwa Cyganka za finansowe wsparcie w wysokości 6,404 zł, które umożliwiło sfinansowanie ułożenia części kostki brukowej na parkingu szkolnym, który doposażyliśmy w funkcjonalne stojaki rowerowe.

Wakacyjne inwestycje