bezplatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady.  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady prawnej lub obywatelskiej składa pisemne oświadczenie, że  nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  Na poradę należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (np. dowód osobisty), do wypełnienia oświadczenia potrzebne będzie podanie imienia, nazwiska, adresu i numeru PESEL.

Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3 (Urząd Gminy) Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych  (podjazd dla wózków). Porady świadczą adwokaci,  radcowie prawni  i doradcy  Fundacji Honeste Vivere.

poniedziałek    8.00 – 12.00
środa              8.00 – 12.00

telefon: 25/756-40-77  e-mail:npp@powiatminski.pl

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w Gminie Dębe Wielkie