5 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie dotyczące dopalaczy skierowane do uczniów klas 6-8. Prelegentka zwróciła uwagę na skład  substancji psychostymulujących. W  przystępny sposób przeanalizowała z Uczniami przyczyny i skutki działania dopalaczy. Dla wizualizacji  tematu posłużyła się krótkim filmem edukacyjnym o negatywnym działaniu tych substancji. Spotkanie utwierdziło młodzież w przekonaniu,  że zażywanie dopalaczy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka i ma niszczący wpływ na najbliższe jego otoczenie.

 

Dopalaczom STOP!