8 czerwca 2019 r. Delegacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystych obchodach Gminnego Dnia Strażaka. Była to także okazja do świętowania Jubileuszu 50-lecia działalności OSP w Górkach. Plac przed remizą zgromadził wielu Gości oraz Poczty Sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół z terenu Gminy Dębe Wielkie. Po Mszy Św. odprawionej w intencji Strażaków, wręczono odznaczenia i podziękowania Druhnom i Druhom. W dowód uznania przez władze samorządowe społecznikowskiej postawy Strażaków, Jubilaci otrzymali nowy samochód bojowy. Wszystkim Druhnom i Druhom, pełni podziwu dla Ich bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi, składamy serdeczne życzenia.

Bogu na chwałę ludziom na pożytek