30 listopada 2021 r. ogłoszono wyniki Gminnego Konkursu Literackiego Moja Niepodległa. Jury oceniało stronę językową i artystyczną nadesłanych listów, pisanych piękną polszczyzną. Najwyższe noty otrzymały utwory, w których obok nawiązania do historii Polski, jej bolesnych losów i budowania wolnego państwa, pojawiły się osobiste refleksje, poruszające wyznania, wdzięczność i pochwała codzienności. Zwycięzcami w kategorii klas IV-VI 3. miejsce ex aequo zajęli: Agnieszka Brewczyńska za Wiersz Bez Tytułu i Aleksander Gańko za utwór Niepodległa. W kategorii klas VII-VIII 1. miejsce zdobyła Paulina Wieczorek za wiersz Nasza Niepodległa Kochana.
Serdecznie gratulujemy sukcesu literackiego! Wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia br.

https://www.facebook.com/gokdebewielkie/?ref=py_c&eid=ARBgk67S51BPWVuHyEHvLptd–JtghcNKZv1wMbDrb6LkbgqVOzqMpbgGeihl2-PPLkNrLqa7_5_U9_b

Gminny Konkurs Literacki Moja Niepodległa