6 czerwca 2023 r. odbyła się II Gala akcji Rodacy Bohaterom, której organizatorem jest Stowarzyszenie Odra Niemen Oddział Mazowiecki, którego Prezesem jest Krzysztof Krzemiński. Od kilku lat aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem włączając się w szereg akcji na rzecz propagowania postaw patriotycznych i pomocy Polakom na Kresach. Na czerwcowej uroczystości otrzymaliśmy wyróżnienie za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie we wspólnie podejmowanych działaniach. Delegacja w składzie: uczniowie Marysia Bieńkowska, Amelia Stankiewicz, Jakub Gańko i nauczyciele Aneta Wawer i Łukasz Kuć wraz z Dyrektorem Szkoły Małgorzatą Wachowicz odebrali podziękowania dla całej społeczności szkolnej za udział w akcji Rodacy Bohaterom. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Odra Niemen za to wyróżnienie i traktujemy je jako zobowiązanie do dalszej aktywnej współpracy na rzecz Polaków na Kresach czy porządkowania mogił powstańczych na Powązkach.

II Gala akcji Rodacy Bohaterom