Społeczność naszej Szkoły bierze udział w akcji MOŻESZ WIĘCEJ, na rzecz niepełnosprawnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowym Zglechowie. Organizatorem tej pięknej idei jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.
Akcja polega na zbieraniu plastikowych nakrętek, z których dochód przekazywany jest na rehabilitację chorych dzieci. Inicjatorem szkolnej akcji jest Pani Ewa Gańko – Przewodnicząca Rady Rodziców naszej Szkoły. Akcja trwa nadal, zatem pamiętajmy, że tak niewiele niesie pomoc wielu osobom, które potrzebują naszego wsparcia.

MOŻESZ WIĘCEJ – akcja na rzecz niepełnosprawnych dzieci