9 stycznia 2022 r. troje naszych uczniów wzięło udział w I Dębskim Konkursie Kolędowym, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim. Kolędowanie odbyło się w Restauracji Dębianka. Zosia Szmit Pastorałką od serca do ucha przy akompaniamencie swojej Babci wyśpiewała I miejsce w kategorii klas I-III, Zuzanna Gańko Kolędą Maryi wyśpiewała I miejsce w kategorii klas IV-VIII, zaś Bartosz Jackiewicz uczeń klasy VIII zajął II miejsce za wzruszającą kolędę Mario, czy ty wiesz . Laureaci Konkursu są solistami chóru szkolnego, którym opiekuje się Pani Monika Mróz. Gratulujemy Uczniom sukcesu muzycznego i zdolności wokalnych!

Nagrody w I Dębskim Konkursie Kolędowym