Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowało w dniu 26 marca 2020 r. komunikat, iż Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Chętni uczniowie przystąpią do tej próby online, od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne.

Nie wpadajcie w panikę, Panie: Monika Małopolska, Monika Mróz i Izabela Sikora wszystko Wam wytłumaczą. Liczymy, że podejmiecie to wyzwanie edukacyjne, rozumiejąc wyjątkowość sytuacji, która zaistniała w Polsce i świecie. Powodzenia!

Więcej informacji na temat próbnego egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

 

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 30 marca – 1 kwietnia