Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Danuta Piotrkowicz, Katarzyna Krajewska, Bożena Wolszczak i Dyrektor Szkoły Małgorzata Wachowicz uczestniczą w projekcie dofinansowanym z funduszy unijnych w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rezultatem projektu jest wprowadzenie zajęć z robotyki dla uczniów klas I-III, z wykorzystaniem Scratch’a i LegoWeDo. Nauczyciele otrzymali w dniach 10-11 lutego 2018 r. pakiet szkoleń i tablety z oprogramowaniem, zaś Szkoła – 8 zestawów klocków LEGO. Realizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja FREE.

 

Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej