We współpracy z Wolontariuszami ze Stowarzyszenia Odra-Niemen Wschodni Patrioci Oddział Mazowiecki zaangażowaliśmy się w coroczny projekt Rodacy Bohaterom. Celem projektu jest pielęgnowanie pamięci o Tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych, poprzez przebywanie do 1956 roku w łagrach stalinowskich, pozostali po wojnie za wschodnią granicą. W grudniu i styczniu kompletowaliśmy paczki dla polskich Kombatantów na Kresach.

 

Projekt Rodacy Bohaterom