23 czerwca 2022 r. , dzień przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego ponad dwudziestoosobowa grupa Uczniów wzięła udział w wyjeździe do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na zaproszenie Poseł na Sejm RP Anny Marii Siarkowskiej. Pod opieką nauczycieli Moniki Małopolskiej, Izabeli Sikory i Łukasza Kucia miała wyjątkową okazję zwiedzić miejsce, które jest sercem polskiej demokracji. To tam podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące naszego państwa. Przewodnik opowiedział o najważniejszych miejscach znajdujących się w kompleksie przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Część Uczniów zwiedziła serce Sejmu, czyli salę posiedzeń. Akurat trwały obrady, więc dzieci i młodzież miały niepowtarzalną okazję posłuchać toczącej się dyskusji. Zostali też oficjalnie przywitani przez prowadzącą posiedzenie Wicemarszałek Sejmu. W kolejnej sali Poseł RP Anna Maria Siarkowska, wspierana przez przewodnika, opowiedziała o całym procesie legislacyjnym, czyli drodze, jaką musi przejść każda ustawa zanim zostanie oficjalnie przyjęta przez parlamentarzystów. Był czas na pytania, a także garść nieoczywistych ciekawostek na temat codziennej pracy posłów i senatorów. Wizytę w Sejmie zakończył obiad, a już w autobusie uczestnicy zostali obdarowani przez opiekunów gadżetami tematycznymi.

Serdecznie dziękujemy:
Pani Poseł Annie Marii Siarkowskiej za zaproszenie do polskiego parlamentu,
Panu Tomasowi Rucińskiemu za logistykę naszego wyjazdu,
Panu Adamowi Trześkowskiemu za transport.

Sejm z bliska