16 października 2021 r. Dyrektor Szkoły uczestniczył w ślubowaniu Kadetów Klas I i II Liceów Mundurowych PUL w Wołominie i Dębem Wielkim. Uroczystość na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Janowie rozpoczęła się modlitwą polową. Po złożeniu przysięgi, młodzi mundurowi przeszli paradnym krokiem przed Organizatorami wydarzenia: Starostą Mińskim, Wójtem Gminy Dębe Wielkie, Burmistrzem Wołomina, Dowódcą 23. BLT i zaproszonymi Gośćmi. Na koniec części oficjalnej Kadeci zaprezentowali swoje umiejętności wyszkolenia sportowo-obronnego. Opuścili płytę lotniska zobowiązując się, że słowa Bóg, Honor, Ojczyzna będą dla nich ważnymi drogowskazami w życiu.

Ślubowanie Kadetów PUL