7 grudnia 2019 r. Dyrektor Szkoły wraz z pedagogiem Danutą Piotrkowicz uczestniczył w spotkaniu wigilijnym u naszych Partnerów – Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Była to doskonała okazja, aby podziękować Pułkownikowi rez. Alfredowi Kabacie za aktywną współpracę z Zarządem Głównym, któremu przewodniczy. W październiku br. podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej, wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii, podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego oraz integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

Fot. Kamil Malonowski

Spotkanie wigilijne z Oficerami Rezerwy RP