3 listopada 2021 r., tuż przed Świętem Niepodległości gościliśmy w naszej szkole kpt. Feliksa Waśkiewicza, ps. Czarny: Powstańca Warszawskiego, świadka zbrodni wawerskiej, harcerza, członka Armii Krajowej, który w 1944 roku przeprawił się przez Wisłę do walczącej Warszawy. Czarny w sierpniu 1944 r. miał 20 lat. W rozmowie z Polskim Radiem 24 wspominał, że on, pochodzący z prawobrzeżnej Warszawy, do Powstania został powołany, ale potem go odwołano, polecając pozostanie w gotowości i czekanie na armię radziecką, która będzie likwidować przyczółek utworzony specjalnie na rozkaz Stalina, by Niemcy wymordowali inteligencję Rembertowa. Aresztowany przez NKWD został więźniem sowieckiego obozu na Majdanku, z którego salwował się brawurową ucieczką. Następnie, został ponownie aresztowany i osadzony w komunistycznej celi śmierci.

Kpt. Waśkiewicz przyjechał do Cyganki wraz z opiekunem Anną Wąsik oraz Krzysztofem Krzemińskim Prezesem Stowarzyszenia Odra-Niemen, z którym od lat współpracujemy. Na przywitanie otrzymał od uczniów muzyczny prezent, czyli występ szkolnego chóru pod kierunkiem Moniki Mróz. Wiązanka patriotycznych utworów wprowadziła zebranych w odpowiedni nastrój i można było przejść do pytań, których Gość był wyraźnie ciekaw. Zainteresowanie młodzieży oscylowało wokół związków historii ze współczesnością. Dlatego pytali o lekcję, jaka płynie dla nas z Powstania Warszawskiego, w jaki sposób przyczyniło się ono do niepodległości współczesnej Polski, czy wreszcie miało ono w ogóle sens, nawiązując do toczących się sporów. Nasz Bohater nie ma wątpliwości, że patriotyczne nastroje musiały znaleźć ujście właśnie w zrywie 1944 roku. Co więcej, uważa, że także współczesna młodzież chętnie oddałaby życie za ojczyznę, gdyby zaszła taka potrzeba. Nawet pomimo tego, że pojmowanie patriotyzmu zmieniło się od tego, w jakim zostało wychowane pokolenie urodzone w II Rzeczypospolitej.

Spotkanie z Czarnym – Powstańcem Warszawskim