16 października 2019 w Domu Kultury w Mrozach odbył się Powiatowy Przegląd Patriotyczny zorganizowany pod hasłem „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, którego celem było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez aktywność artystyczną, dla uczniów była to także doskonała okazja do zaprezentowania zdolności muzycznych. W przeglądzie wzięli udział soliści oraz zespoły wokalne w różnych kategoriach wiekowych – klasy I-III i IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpostawowe. Każdy uczestnik wykonywał jeden utwór o treści patriotycznej. Szkołę Podstawową w Cygance reprezentowały w poszczególnych grupach wiekowych: Zuzanna Gańko z utworem „Rozkwitały pąki białych róż” (kl. III), Bartosz Jackiewicz z utworem „Honor i gniew”,  Alicja Mikita  w pieśni” Już dopala się ogień biwaku” (kl. VI) i Julia Siporska „Dziewczyna z granatem” (kl. VII). Wszyscy zaprezentowali świetne wykonanie utworu, zostali uhonorowani imiennymi dyplomami. Uczniowie poznali smak rywalizacji, wykazali się  wrażliwością i artystycznymi umiejętnościami przed większą publicznością. Gratulujemy dzieciom odwagi, uzyskanych sukcesów, a pani instruktor Monice Mróz satysfakcji i  motywacji do krzewienia umiejętności muzycznych młodego pokolenia.

Tu wszędzie jest moja Ojczyzna – Mrozy 2019