Koło Dziennikarskie CygankaTV pod kierunkiem Pana Łukasza Kucia

Inauguracja projektu:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych RP

15 listopada 2022 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37 miała miejsce inauguracja VI edycji projektu edukacyjnego Łączka i inne miejsca poszukiwań. Wzięło w niej udział czworo uczniów ze szkolnego Koła Dziennikarskiego CygankaTV – Marika Borowiecka, Jakub Gańko, Tomasz Nita i Franciszek Szajkowski – wraz z opiekunem Łukaszem Kuciem.

Spotkanie otworzył dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, dr Filip Musiał, który przybliżył sylwetki takich postaci jak: gen. August Emil Fieldorf Nil, mjr Hieronim Dekutowski Zapora czy rtm. Witold Pilecki. – W kategoriach czysto ludzkich nie zdołali oni zwyciężyć, jednak z perspektywy wspólnoty narodowej zwycięstwo należy do nich. To na nich budujemy swoją symbolikę narodową, są dziś patronami ulic, jednostek wojskowych, im stawiamy pomniki – mówił.

Anna Szeląg, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, przybliżyła zebranym każdy z etapów poszukiwań szczątków pomordowanych ofiar totalitarnych reżimów. – Jednym z celów naszych poszukiwań jest przywrócenie zamordowanych ich rodzinom – stwierdziła. Dodała też, jak ważne było rozpoczęcie prac poszukiwawczych na Łączce w 2012 roku. To właśnie tam potajemnie zakopywano ciała zamordowanych w więzieniu mokotowskim. Wśród nich zidentyfikowano szczątki m.in. mjr. Józefa Szendzielarza Łupaszki czy mjr. Hieronima Dekutowskiego Zapory. Jednak nadal trwają poszukiwania miejsc pochówku takich bohaterów jak Witold Pilecki, czy płk Łukasz Ciepliński Pług, którego rocznica śmierci obchodzona jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Po zakończeniu oficjalnej części i poczęstunku, uczestnicy projektu wraz z przewodnikiem zwiedzili  Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zobaczyli między innymi miejsca straceń Żołnierzy Wyklętych, a także cele, w których przebywali przed śmiercią. Ekspozycja muzealna złożona z pamiątek po pomordowanych i opatrzona dosadnymi cytatami i zdjęciami robiła piorunujące wrażenie.

Kolejne spotkania, już czysto warsztatowe, zaplanowane są w comiesięcznych odstępach. W ich trakcie uczestnicy projektu będą się spotykać z archeologami, antropologami, archiwistami i historykami, poznając zarówno miejsca poszukiwań oraz tajniki ich pracy. Poznają też metody wykorzystywane w trakcie poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych.

Łączka i inne miejsca poszukiwań – inauguracja projektu