29 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim odbyła się XVI Powiatowa Giełda Szkół Średnich. Ósmoklasiści z naszej szkoły: Ola Piekut, Julia Kurek, Piotr Szuba, Michał Gniado i Damian Foryś (VII) wraz z wychowawcą klasy Izabelą Sikorą i nauczycielem wf Marcinem Sokołowskim, wybrali się po wiedzę przed ważnym pierwszym wyborem edukacyjnym. Uczestników Giełdy powitali: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Elżbieta Zofia Wieczorek. Uczniowie klas ósmych oraz trzecich klas gimnazjum mieli okazję w jednym miejscu spotkać się z przedstawicielami szkół średnich, którzy przygotowali krótkie prezentacje promujące konkretne kierunki kształcenia. Nasi przyszli absolwenci mogli nie tylko zapoznać się z ofertą edukacyjną, ale też porozmawiać ze starszymi kolegami oraz nauczycielami. Dopytywali się, jak przebiega nauka w danej szkole, czym konkretnie różni się edukacja w liceach, technikach i szkołach branżowych. Każda placówka posiadała swoje stanowisko z ulotkami, plakatami i broszurami dla młodzieży. Mamy nadzieję, że tego dnia każdy Ósmoklasista znalazł ciekawą propozycję na dalsze lata nauki.

XVI Powiatowa Giełda Szkół Średnich