29 października w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbędzie się podpisanie aktu przystąpienia naszej Szkoły do Federacji Szkół Kościuszkowskich. To dla nas wielki zaszczyt i zobowiązanie do dalszej aktywnej pracy wokół Patrona Szkoły. Na ceremonię wybieramy się delegacją z udziałem Pana Krzysztofa Kalinowskiego Wójta Gminy Dębe Wielkie, dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców wraz z Pocztem Sztandarowym. Wkrótce relacja z naszego wyjazdu do Warszawy.

 29 X 2016 Sobota,  Warszawa

 XXXIII  MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIE

        WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

10.00  Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Warszawie (Plac Żelaznej Bramy)

Miejsce obrad:  Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62

11.00 Występ Chóru „La  Musica” z Domu Kultury Smolna

11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  – „Rola tradycji kościuszkowskiej w tradycji  ruchu niepodległościowego 1918 r.”

12.00  Dr Longina Ordon – „Wbrew stereotypom. O ostatnich latach życia Tadeusza Kościuszki”

12.30  Dr  Paweł Kiernikowski  – „Religijne i filozoficzne poglądy Tadeusza Kościuszki”

13.00  Dr Svietłana Mulina (Omsk) – „O liczebności i rozmieszczeniu zesłańców polskich w ostatnich                 30 latach XVIII wieku”

13.20  Dr Leszek Marek Krześniak –”Podróż historyczna do Sankt-Petersburga w 2016 r.”

13.40  Doktorant Michał Antonowicz – „Obraz Konfederatów Barskich w świadomości współczesnych Polaków”

14.00  Dyskusja

 

Promocja książek:

Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski „Kościuszko w Szwajcarii 1815-1817”

Leszek Marek Krześniak – „Za chwilę …”  Poemat spod Maciejowic

Krzesimir Dębski –  „To nie jest w porządku”

 

Informacje: www.tmm.waw.pl,     drlmk@wp.pl         22 625-49-77;   602-175-238

 

 

29 października podpisany zostanie akt przystąpienia naszej Szkoły do Federacji Szkół Kościuszkowskich