20 maja cała społeczność szkoły powitała Gości i zagranicznych Uczestników projektu Erasmus+, z Włoch, Bułgarii, Portugalii i Turcji. Wspólnie realizujemy dwuletni projekt edukacyjny, mający na celu rozwijanie kompetencji literackich i językowych młodszych dzieci. Po zapoznaniu i przemowach wystąpili uczniowie, którzy wprowadzili wszystkich w wielobarwny świat muzyki i tańca, który nie zna granic i nie potrzebuje paszportu. W kolejnych dniach wizyty nauczyciele z projektu Erasmus+ poznają nasz system edukacji, metody pracy z młodszym uczniem oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W godzinach popołudniowych podziwiają naszą kulturę, sztukę, smaki i zapachy. To wspaniałe doświadczenie dla naszych uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy aktywnie włączyli się w sprawną organizację pobytu naszych Przyjaciół z Europy.

Bardzo dziękujemy Rodzicom za pyszne potrawy, które podczas degustacji są „niebem w ustach”!

Dzień pierwszy:
Ceremonia powitalna:

Dzień drugi:
Warsztaty aktorskie z Urszulą Brzost z Teatru Dużych Lalek PIANKA:

Spektakl Calineczka i pantomima w wykonaniu Teatru Szkolnego TABOR:

Zwiedzanie Warszawy:

Dzień trzeci:
Warsztaty artystyczne z nauczycielem plastyki i techniki Magdaleną Pustołą:

Zajęcia portugalskich nauczycieli z uczniami:

Z wizytą w przedszkolu:

Spotkania klasowe:

W odwiedzinach u Mistrza Lazarusa w Cegłowie:

 W Mazowieckiej Sójce:

Z sokołami, jastrzębiami i sowami:

Czwarty dzień: Kazimierz Dolny


Wizyta studyjna Erasmus+ w Cygance