Uczniowie naszej szkoły – Marika Borowiecka, Emilia Przybysz, Jakub Gańko, Tomasz Nita, Franciszek Szajkowski i Sebastian Gryz – wraz z opiekunem Łukaszem Kuciem, nauczycielem historii, wzięli udział w pierwszych warsztatach w ramach projektu edukacyjnego Łączka i inne miejsca poszukiwań. Miały one miejsce 2 grudnia w Przystanku Historia IPN w Warszawie. Spotkanie pt. Czego szukamy w archiwach? miało na celu zaprezentowanie uczestnikom projektu pracy archiwisty oraz znaczenia archiwów w odkrywaniu śladów przeszłości. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie znaczenie mają relacje świadków w procesie poszukiwania szczątków zaginionych bohaterów; gdzie można zdobyć dokumenty i inne źródła, na podstawie których ustala się losy poszukiwanych osób; dzięki jakim źródłom można wytypować miejsca poszukiwań ukrytych pochówków. Otrzymali też wskazówki, jak analizować dokumenty archiwalne, jak rozpoznać, kto je wytworzył (i w jakim celu) oraz jak je wykorzystać. Usłyszeli o konkretnych pracach Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, między innymi o odkryciu szczątków ofiar niemieckich represji przy ul. Skierdowskiej w Warszawie, historiach bohaterów podziemia niepodległościowego oraz początkach poszukiwań na warszawskiej Łączce. Warsztaty poprowadzili Marek Nadolski i Sylwia Kurzyp z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Czego szukamy w archiwach? – zajęcia w IPN