od prawej: Jan Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dorota Stegienka Burmistrz Warszawa Ochota, Władysława Marcinkiewicz Przewodnicząca Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej IV Obwód Ochota, Małgorzata Wachowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance wraz ze Społecznym Zastępcą Danutą Piotrkowicz, ppłk. Maciej Kurowski Dowódca Batalionu Dowodzenia 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki w Wesołej

18 listopada 2022 r. 1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej, nasz Partner Zewnętrzny, obchodziła swoje święto. W uroczystym apelu udział wzięły Dyrektor naszej szkoły Małgorzata Wachowicz i Społeczny Zastępca Dyrektora Danuta Piotrkowicz. Po wprowadzeniu pododdziałów, kompanii honorowej i sztandaru został złożony meldunek Dowódcy 1.WBP płk. Arturowi Kozłowskiemu. Następnie, przemówienia Dowódcy i Gości oraz odznaczenia wyróżniających się Pancerniaków. Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i parada wojskowa, w tle z Leopardami.

Dowódcy 1.WBP płk. Arturowi Kozłowskiemu, ppłk. Maciejowi Kurowskiemu naszemu Opiekunowi oraz wszystkim Pancerniakom składamy serdeczne podziękowania za aktywną współpracę w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich oraz szereg wspólnych inicjatyw. Bezpiecznej służby!

Jedyna Pancerna świętuje